Se - tarkastus

Kun on hoitanut asiat hyvin, voi lopputuloksesta nauttia hyvällä omalla tunnolla.
Kun on hoitanut asiat hyvin, voi lopputuloksesta nauttia hyvällä omalla tunnolla.

Mikään ei yhdistä maanviljelijöitä saman rintaman taakse kuin tuotantoon liittyvät pakolliset tarkastukset. Yhdessä on purnattu useatkin lomakkeet, mitä tilallisen tulee täyttää ja pohdittu tuotantoehtojen kiemuroita ja suomennettu niitä käytännön viljelytyöhön. Se kaikista eniten vatsan väänteitä, pitkiä iltoja ja unettomia töitä aiheuttava kaikkien tilallisten kohdalle osuva tilakäynti, tuli tänä kesänä osaksi Mannilan tilan kesää.

Luomutilana vuosittaisiin luomutarkastuksiin on saanut tottua ja ne menevät jo lähes rutiinilla. Mutta kun tilalla on viimeksi tehty Se - tarkastus ”vuosikymmen” sitten, huoli siitä, onko varmasti tehnyt kaikki oikein, oli mielessä. Toiminnan muuttuminen tänä vuonna, antoi syyn päästä tarkastettavien tilojen joukkoon.

Se -tarkastus oli ns. EU - tarkastus, jonka suorittamisesta vastaavat Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten virkamiehet ympäri Suomen. Pakollinen EU – maatalousvalvontatarkastus koskee aina tiettyä määrää tiloista joka vuosi. Tiloilla, joilla asiat on hoidettu hyvin, käydään harvemmin. Reilu yksi aamupäivän tunti kului, kun käytiin läpi tilan viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma, lannoitemäärät ja vuokrasopimusten oikeellisuudet. Lopuksi vielä ulkoiltiin tihkusateessa kiertäen tilan pellot ja mitaten erikoiskasveja sisältävien peltolohkojen pinta-alat. Tämän jälkeen tarkastus oli ohitse ja sen lopullista paperista tulosta saadaan odottaa elokuun aikana.

Asiat hoituivat hyvin jouhevasti ja suoraa huomautettavaakaan tarkastajilla ei juuri ollut. Ennakko ajatuksiin ja jopa pelkoihin liittyen tarkastus meni siis hyvin. Seuraavaa EU - tarkastusta ei tiedetä odottaa, sillä sen odottamisessa voi aika tulla pitkäksi, mikäli tarkastus väli on sama kuin ennen.