Siemenviljan valinta

Kuvassa kaurapeltoa
Kauralajike Akseli onnistui niin hyvin viime vuonna, että sama lajike on viljelyssä myös tänä vuonna.

Talven aikana Mannilassa tilataan kohtuullinen määrä erilaisia siemeniä. Viljan siemenistä tänä vuonna tilataan kauran, vehnän ja rukiin siemenet. Viljan siemenet tilataan luomuna, sillä Suomessa on saatavilla kaikkia kotimaisia viljoja myös luomuna ympäri Suomen. Ajan tasalla olevan listan luomu viljan siemenen tuottajista löytää Eviran sivuilta.

Viljan siemenessä ehkä tärkein laatukriteeri on siemenen lajike. Lajikevalinnassa tulee olla tarkka ja ottaa selville kaikki lajikkeen ominaisuuksista ennen tilauksen tekoa. Suomi jaetaan useaan viljelyvyöhykkeeseen, pienilmastojen suhteen. Eri lajikkeiden kestävyys ominaisuudet viljan tauteja- ja tuholaisia vastaan vaihtelevat paljon jopa pienen Suomen sisällä. Mannilan tila sijaitsee vyöhykkeen 3 ja 4 vaiheilla. Lajike kannattaa valita haastavamman vyöhykkeen mukaan.

Viljalajikkeet jaetaan rehu- ja myllyviljoihin. Mannilassa lajikkeeksi valitaan hyvä myllyvilja, missä erityisesti vehnällä leipoutumisominaisuudet kuten sakoluku ja sitko ovat hyvin tärkeintä. Kauralta haetaan myllyprosessissa hyvin koossa pysyviä kooltaan isoja jyviä. Lajikevalinnassa kannattaa ottaa huomioon myös lajikkeen kasvuaika. Pellosta ja keväästä riippuen kylvötöihin päästä jo toukokuun alussa tai vasta puolen välin jälkeen, silloin kasvuajalla on merkitystä, sillä yksi päivä keväällä viivästyttää viljan kypsymistä viikolla syksyllä.

Lajikevalinnan jälkeen viljan tilauksessa kannattaa selvittää viljan tuonnin rahtikustannukset, jotka saattavat vaihdella paljonkin sen mukaan, mistä paikkakunnalta siemenet tulevat. Rahdin hinnassa pystyy hieman säästämään, sillä viljan tonnihinta on yleensä hyvin sama kaikilla myyjillä. Mannilassa tilattavat viljan siemenerät ovat pieniä, mikä myös vähentää myyjien määrää, sillä yleensä markkinoilla on tarjolla vain isoja 600 kilon suursäkkejä.

Tällä hetkellä lähes kaikki siemenet tilataan tilan ulkopuolelta, sillä erityisesti kysyntä viljatuotteiden suhteen on voimakasta. Näin myös viljakasvusto pysyy, mahdollisista viljan siemenen mukana tulevista rikkakasvien siemenistä puhtaana ja lajike laatutarkastettuna.